Bars

A fine selection of Wines, Premium Spirits, Signature Cocktails, Draught & Craft Beer are available in our bars. Enjoy our À la carte menu in both bars for casual dining as well as light bites, coffees and herbals teas. Food is served daily and live music runs every Saturday Night.
Hình ảnh có nhãn Lounge or bar
Jack's
Enjoy the classic pub atmosphere in Teach Jack (our main front bar) with a warm fire and a Traditional Irish Music Session every Saturday night with local band Fior Uisce.
Hình ảnh có nhãn Lounge or bar
The Cocktail Bar
The Cocktail Bar for a modern vibe with a live music stage and projector screen for sports viewing.

Đính kèm

Liên Hệ

Địa chỉ

Caisleáin Óir Hotel,
Wild Atlantic Way,
Annagry,
Co. Donegal
F94 WY03

Điện Thoại

074 95 48113

Email

info@donegalhotel.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

074 95 48113

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách